กลุ่มบริษัทซิมแอนด์ซัน คอมมิวนิเคชั่น ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาและสื่อสารการตลาดครบวงจร(IMC & Advertising Agency) โดยวางแผนงานและผสมผสานเครื่องมือไอเอ็มซี(IMC:Integrated Marketing Communication) อาทิ เช่น การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด (Marketing Pubic Relation) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สื่อแนวใหม่ (New Medias) และเครื่องมือการตลาดอื่นๆที่จำเป็น เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้าง การจดจำต่อตราสินค้า และสร้างแบรนด์ (Branding) สำหรับองค์กรและสินค้า ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน การตลาดได้มากกว่า 50-70 % และมุ่งเน้นเพิ่มยอดขายให้ลูกค้า จนก้าวขึ้นมาเป็นเอเจนซี่โฆษณาอันดับต้นๆของประเทศไทย

HIGHLIGHT | ข่าวและกิจกรรม | ผลงานเด่น
 Sim&Son Communication Co.Ltd.
65/23 Chamnan Phenjati Business Center., Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok Thailand 10310
Tel : (66) 2248 1400 Fax : (66) 2248 3295
Website : www.simandson.co
       
Copyright © 2010 All rights reserved